Unilab d.o.o. Sarajevo

Puni naziv: Unilab d.o.o. Sarajevo – Agencija za zaštitu ljudi i imovine

Adresa: Drinska br. 70 /71000 Sarajevo

Telefon: 1313, 033/657-999

Web: www.unilab.ba