Scutum d.o.o.

Puni naziv: “Scutum” d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine

Adresa: Fra A.Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo

Telefon: +387(33) 296-577 ; 295-019

Fax: +387(33) 295-020