Middle point electronics d.o.o. Sarajevo

Puni naziv: “Middle point electronics d.o.o. Sarajevo – Agencija za tehničku i fizičku zaštitu”

Sarajevo

Adresa: Džemala Bijedića 35
Telefon: + 387 33 722 800, + 387 33 677 155
Fax: + 387 33 677 157

Zenica

Adresa: Maršala Tita BB
Telefon: + 387 32 407 500

Bihać

Adresa: Branilaca BiH BB
Telefon: + 387 37 661 232, + 387 61 852 876