ELITE security

Puni naziv: “ELITE security” Agencija za fizičku i tehničku zaštitu ljudi i imovine

Adresa: A.Starčevića 42, 88000 Mostar BiH

Telefon: 036 348-584

Fax: 036 348-585

Web: www. elite-security.ba