DSC d.o.o.

Puni naziv: DSC d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine

Adresa: Ante Fijamenga br.14b

Telefon: 033 710 075; 1315

Web: www.dsc-sa.ba