SAS Security d.o.o.

Puni naziv: Agencija za zaštitu ljudi i imovine „SAS SECURITY“ d.o.o. Sarajevo

Adresa: Splitska broj 37,  71000 Sarajevo

Telefon: 033/222-047,  061/229-435