Gama AA d.o.o.

Puni naziv: Agencija za zaštitu ljudi i imovine “Gama AA“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Adresa: Bulevar Meše Selimovića br. 16

Telefon: 033/467-711

Fax: 033/467-771

Web: www.gama-aa.ba