Sword Security d.o.o.

Puni naziv: Agencija za zaštitu ljudi i imovine „SWORD SECURITY“ d.o.o.

Adresa: Alipašina br. 83 71000 Sarajevo

Telefon: + 387 33 715 355

Fax: + 387 33 664 483

Web: www.swordsecurity.ba