BH Sigurnost

Puni naziv: “BH Sigurnost” Agencija za fizičku i tehničku zaštitu

Tuzla

Adresa: Bosne Srebrene bb
Telefon: +387 35 319 050
Fax: +387 35 319 051

Sarajevo

Adresa: Aleja Lipa 56
Telefon: +387 33 715 095
Fax: +387 33 715 096
Web: http://www.bhsigurnost.ba/