Bakrač Security

Puni naziv: Agencija za fizičku i tehničku zaštitu ljudi i imovine Bakrač Security

Adresa: 502.viteške brigade 50, 77000 Bihać

Telefon: 037/228-388

Web: www.bakracsecurity.net