Agencija za zaštitu ljudi i imovine ‘’INZA’’ d.o.o.

Puni naziv: Agencija za zaštitu ljudi i imovine ‘’INZA’’ d.o.o.

Adresa: Vitomira Lukića 12A, 71000 Sarajevo

Telefon: +387(0)33 77 74 00

Fax: +387(0)33 77 74 01

E-mail: agencija@inzagroup.eu