Securitas d.o.o.

Puni naziv: Agencija za zaštitu ljudi i imovine SECURITAS d.o.o.

Adresa: Bačići 3, 71 000 Sarajevo

Telefon: 033 789 000

Fax: 033 789 001

Web: www.securitas.com