Poslovanje agencija – legislativa

Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine("SN FBiH", broj 78/08)

Izmjene i dopune Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine ("Službene novine FBiH", broj 67/13)

Uredba o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti ("Službene novine FBiH", broj 76/15)

Uredba o poslovima tehničke zaštite koji se odnose na upotrebu alarmnih sistema, videonadzora ili drugih tehničkih sredstava i opreme te poslova intervencije u slučaju aktiviranja alarmnog sistema ("Službene novine FBiH", broj 72/15)

Pravilnik o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite ("Službene novine FBiH", broj 92/14)

Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice ("Službene novine FBiH", broj 92/14)

Pravilnik o knjigama evidencija koje vode agencije za zaštitu ljudi i imovine i pravna lica koja imaju organizovanu vlastitu unutrašnju službu zaštite kao i kantonalna Ministarstva ("SNFBIH", broj 92/14)

Pravilnik o sadržaju, obavezama i načinu vršenja radnji koje preduzima čuvar, korištenja vatrenog oružja i fizičke sile tokom obavljanja poslova fizičke zaštite ljudi i imovine ("Službene novine FBiH", broj 92/14)

Pravilnik o načinu organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti i stručne obuke zaposlenika agencija ("Službene novine FBiH", broj 40/16)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu organiziranja periodične provjere sposobnosti rukovanja oružjem, zdravstvene i psihofizičke sposobnosti i stručne obuke ("SN FBIH", 92/14)

Pravilnik o vatrenom oružju za obavljanje poslova fizičke zaštite ljudi i imovine ("SNFBiH", 92/14)

Uputstvo o sadržaju obrasca zahtjeva za dobijanje odobrenja za rad agencija za zaštitu ljudi i imovine i saglasnosti na akt o organiziranju zaštitarske službe i odobrenja za rad pravnih lica koja su organizirala zaštitarsku službu ("Službene novine FBiH", broj 32/15)

Rješenje o utvrđivanju troškova izdavanja certifikata..("Službene novine FBiH", broj 59/15)

Pravilnik o kriterijima za provjeru zdravstvene sposobnosti lica koja obavljanju poslove zaštite ljudi i imovine ("Službene novine FBiH", broj 32/15)

Program obuke za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite ("Službene novine FBiH", broj 46/15)

Pravilnik o obliku i sadržaju certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine za lica koja polože ispit za obavljanje tih poslova ("Službene novine FBiH", broj 46/15)

Odluka o određivanju pravnih lica u kojima Federacija BiH ima vlasnički udio i pravnih lica čiji je osnivač FBiH koja su obavezna organizovati zaštitu ljudi i imovine (SNFBiH, broj 73/14)

Odluka o organizovanju federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija koji su dužni organizovati zaštitu ljudi i imovine (SNFBiH, broj 48/15)

Kodeks poslovne etike (SNFBiH, broj 30/18)

Ispravka kodeksa poslovne etike (SNFBiH, broj 31/18)

Zakon o zaštiti ličnih podataka (Sl. glasnik BiH, broj 49/06)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka (Sl. glasnik BiH, broj 76/11)

Rješenje o visini troškova provjere zdravstvene sposobnosti lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine (Sl. novine FBiH br.88-18)