Kontakt

Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine

Tina Ujevića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 21 46 66
Fax: + 387 33 21 46 66
E-mail: komorazastitara@gmail.com
ID broj: 4202321290007

 

Predsjednik Skupštine

Ime i prezime: Fahrudin Zeljković
Kontakt telefon: 061 16 11 89

 

Predsjednik Upravnog odbora

Ime i prezime: Malik Krivić
Kontakt telefon: 061 19 89 80

 

Sekretar Komore

Ime i prezime: Nejra Mustafić
Kontakt telefon: 062 51 20 62

Kontaktirajte nas