Kontakt

Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine

Tina Ujevića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 21 46 66
Fax: + 387 33 21 46 66
E-mail: komorazastitara@gmail.com
ID broj: 4202321290007

 

Predsjednik Skupštine

Ime i prezime: Mensud Cibra
Kontakt telefon: 062 00 77 66

 

Predsjednik Upravnog odbora

Ime i prezime: Muris Prnjavorac
Kontakt telefon: 061 23 08 58

 

Sekretar Komore

Ime i prezime: Nejra Botulja
Kontakt telefon: 062 51 20 62

Kontaktirajte nas