Aktivnosti

Adria Security Summit dolazi u Zagreb kao dobrodošao gost

VIŠE

Stručna edukacija i savjetovanje o temi “Praktična primjena metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti – ISKUSTVA”

VIŠE

Nacrti “Uredbe o izmjenama, dopunama Uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti” i “Metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti”

VIŠE

Sastanak koordinacionog tima

VIŠE

Čitulja Nezim Karaman

VIŠE

Security Summit- Virtual Event“ – Konferencija i izložba sigurnosne industrije 03.-05. novembar 2020.godine

VIŠE

Dopis zaštitarskim Agencijama i Unutrašnjim službama povodom aktuelne situacije izazvane virsom COVID-19

VIŠE

Aktivnosti na izradi uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocijenosti (Službene novine FBiH; broj 76/15)

VIŠE

Aktivnosti na izradi Metodologije sadržaja i načina izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti

VIŠE

Imenovanje radnih grupa za izradu Metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti i komisija za pripremu izmjena i dopuna uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca ( Službene novine FBiH broj:76/15)

VIŠE

Svečana akademija povodom obilježavanja 2. godišnjice Dana zaštitara 14.10

VIŠE

Radni sastanak u JU Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

VIŠE

Održana V sjednica Upravnog odbora u proširenom sastavu

VIŠE

Održana IV sjednica Upravnog odbora u proširenom sastavu

VIŠE

Adria Security Summit 2018 Powered by Intersec

VIŠE

Radni sastanak sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

VIŠE

Spriječena pljačka od strane zaštitara

VIŠE

Radni sastanak sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

VIŠE

Održan Okrugli sto na temu ”Sigurnost na EYOF 2019”

VIŠE

Radno konsultativni sastanak sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona

VIŠE

Radni sastanak sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona 10

VIŠE

Održana prva redovna Izvještajna sjednica Skupštine

VIŠE

Potpisan sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

VIŠE

Održana promocija knjige ”Upravljanje rizikom u privatnoj sigurnosti” Autora Jasmina Ahića i Ivana Nađa

VIŠE

Prva sjednica Upravnog odbora

VIŠE

Unutrašnja služba Pretis dd Vogošća – nova članica Komore

VIŠE

BB Gard Security d.o.o. – nova članica Komore

VIŠE

SVEČANA AKADEMIJA POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA ZAŠTITARA 14.10.

VIŠE

Adria Security Summit 2017

VIŠE

Obavijest o održavanju poslovne konferencije i izložbe Adria Security Summit 2017

VIŠE

Radni sastanak sa MUP-om HNK

VIŠE

Članstvo u Komori

VIŠE

Novi članovi

VIŠE

Radni sastanak sa MUP-om TK

VIŠE

Radni sastanak sa MUP-om KS

VIŠE