Stručna edukacija i savjetovanje o temi “Praktična primjena metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti – ISKUSTVA”

Nakon uspješnog okruglog stola o temi “Stanje privatne zaštite u F BiH – IZAZOVI (IZMEĐU ZAHTJEVA ZAKONA I MOGUĆNOSTI TRŽIŠTA”), održanog u organizaciji Komore agencija i USZ u F BiH u martu mjesecu 2022 godine , koji je okupio oko 50 predstavnika agencija i USZ, kao i predstavnika K/FMUP-a, Komora je ponovo, dana 23.08.2022 godine održala stručnu edukaciju i savjetovanje o temi “Praktična primjena metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti – ISKUSTVA”. Učešće na ovom događaju je uzelo oko 40 predstavnika čanica Komore. Panelima su moderirali, pored predsjednika UO Komore, i predstavnici F MUP-a gosp. Mersudin Šečerović, gosp. Senad Muslić, gosp. Haris Behlulović i gosp. Bakir Kadrić iz F MUP-a, kao i gosp. Muamer Bajraktarević iz MUP-a Kantona Sarajevo. Prisutnima se obratio i Ministar Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova gosp. Aljoša Čampara koji je naglasio značaj saradnje F MUP-a i Komore u kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta za aktere privatne zaštite. Nakon paniranih panela uslijedila je i konstruktivna diskusija i razmjena mišljenja. Iz Upravnog odbora Komore agencija i USZ ističu da će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima i nastojanjima  da svim zainteresovanim stranama približe aktuelnu problematiku koja prati tržište privatne zaštite u F BiH u cilju pronalaženja rješenja  za relaksaciju poslovnog ambijenta.

Komentariši