Nacrti “Uredbe o izmjenama, dopunama Uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti” i “Metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti”

Na stranici www.fmup.gov.ba , na uvid zainteresovanim javnostima objavljeni su Nacrti  “Uredbe o izmjenama, dopunama Uredbe o načinu i postupku provođenja mjera zaštite i vršenja prijevoza i prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti”, kao i Narct  “Metodologije o sadržaju i načinu izrade procjene ugroženosti i elaborata o zaštiti”.