Sastanak koordinacionog tima

Dana 21.12.2020.godine u konferencijskoj sali Poslovnog centra Unitic održan je sastanak koordinacionog tima  predstavnika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Komore Agencija i Unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine za analizu stanja u sektoru privatne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, identifikovanju problema i predlaganja mogućih rješenja. Sastanku koordinacionog tima ispred Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova je prisustvovao gdin Mersudin Šećerović, glavni federalni inspektor za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi, u svojstvu predsjednika koordinacionog tima, gdin. Samir Čolak, šef Odsjeka za normativno-pravne poslove u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, u svojstvu člana koordinacionog tima, direktor Policijske Akademije je zbog nemogućnosti prisustva sastanku poslao svog predstavnika gdin-a Kemu Trgu, instruktora/predavača na Policijskoj akademiji, u svojstvu člana koordinacionog tima, a ispred Komore Agencija i Unutrašnjih službi sastanku je prisustvovao gdin. Muris Prnjavorac predsjednik Upravnog odbora Komore Agencija i Unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, u svojstvu potpredsjednika koordinacionog tima, gdin. Mensud Cibra predsjednik Skupštine Komore Agencija i Unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, u svojstvu člana koordinacionog tima,te gdin. Adnan Mirvić, potpredsjednik Upravnog odbora također u svojstvu člana koordinacionog tima. Cilj prvog u nizu sastanaka koordinacionog tima je poboljšavanje stanja u sektoru privatne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, rad na identifikaciji problema u sektoru privatne zaštite i predlaganje mogućih rješenja.