Svečana akademija povodom obilježavanja 2. godišnjice Dana zaštitara 14.10

Dana 18.10.2018. godine sa početkom u 18 sati u Domu policije u Sarajevu je održana svečana Akademija povodom obilježavanja 2. godišnjice ‘’Dana zaštitara 14.10.’’, na kojoj su učešće uzele Agencije članice Komore i brojne zvanice iz zemlje i regiona.

U svom obraćanju predsjednik Upravnog odbora Malik Krivić je istakao da su ovakvi skupovi prilika da se govori o stanju privatne zaštite u FBiH, aktivnostima Komore a posebno o statusu zaštitara.

U svom izlaganju je skrenuo pažnju na poteškoće i probleme na koje agencije nailaze a to su prije svega: rasprostranjenost nelegalnog rada, izuzetno složena pravna regulativa koja uređuje oblast zaštite ljudi i imovine i nedostatak kvalitetnih kadrova na tržištu a posebno u oblasti fizičke zaštite.

Svi prisutni problemi su trasirali programske aktivnosti Komore u 2018. godini, na način da su organizirani zajednički sastanci Komore zaštitara i njenih članica sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova na kojima su dogovorene konkretne aktivnosti Komore, agencija i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova na suzbijanju nelegalnog rada kao i saradnja agencija i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

U tom segmentu rezultati su vidljivi i iskazana je i spremnost kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova za saradnju sa ciljem podizanja nivoa zaštite ljudi i imovine na viši nivo.

U pogledu složenosti pravnih regulativa, Komora je zajedno sa svojim članicama izvršila analizu svih pravnih propisa i uputila Inicijativu za izmjene i dopune određenih pravnih propisa  prema Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova s ciljem stvaranja povoljnijih uslova za djelovanje agencija za zaštitu ljudi i imovine.

U pogledu trećeg i istovremeno najvećeg problema koji se odnosi na nedostatak kvalitetnih kadrova naglasio je da je potrebno poduzeti hitne mjere na poboljšanju standarda zaštitara da bi se isti motivisali da ostaju na poslovima zaštite ljudi i imovine, a što je ostvarivo kroz donošenje pravnih propisa kojima bi se rasteretile agencije određenih nameta, ali svakako da i agencije kroz svoje svakodnevne aktivnosti ukazuju na značaj djelatnosti kojom se bave.

Također u svom izlaganju je spomenuo da je Komora u želji da poboljša međusobnu saradnju agencija a koja bi rezultirala i boljim uslovima rada za zaštitare donijela Kodeks poslovne etike kojim su propisana pravila ponašanja članica Komore i za očekivati je da će članice potpisinice isti u potpunosti primjenjivati.

Prisutnim su se obratili federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Nedžad Korajlić i predsjednica Ceha zaštitara Republike Hrvatske Lidija Stolica.

U svojim obraćanjima su podržali rad Komore, poželjeli napredak u radu iste i pohvalili postojeću saradnju te istakli da se zajedničkim snagama svakako može još dosta toga poboljšati i doprinijeti na polju privatne zaštite ljudi i imovine.

Na akademiji je uručeno priznanje i novčana nagrada za “Podvig godine”, kao i plakete i novčane nagrade za najbolje zaštitare u oblasti fizičke zaštite, tehničke zaštite, prijevoza i prenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, kao i najboljeg operatera u dojavnom centru.

Priznanje i nagrada ”Podvig godine” je dodjeljena Šimun Matošu zaštitaru iz Agencije Elite Security koji je prilikom obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti, svojom pribranošću, izuzetnom hrabrošću i brzom profesionalnom reakcijom spriječio pljačku i nastanak veće materijalne štete.  

U oblasti fizičke zaštite:

 1. Edin Ramić Agencija Flek Tuzla

U oblasti tehničke zaštite:

 1. Alen Turković Agencija DSC Sarajevo

U oblasti poslova na prijevozu i prenosu novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti:

 1. Draženko Arapović Agencija Delta Security Čitluk

U oblasti obavljanja poslova operatera u dojavnom centru:

 1. Đenana Begović Čavčić Agencija Unilab Sarajevo

U takmičenju  u streljaštvu koje je održano povodom obilježavanja ”Dana zaštitara 14.10.”  postignuti su slijedeći rezultati:

  • Prvo mjesto Krešo Galić iz Agencije Delta Security Čitluk
  • Drugo mjesto Predrag Maletić iz Agencije Sector Security Banja Luka
  • Treće mjesto Ajdin Čengić iz Agencije Gama AA Sarajevo

Na svečanoj akademiji su dodjeljene i zahvalnice pravnim licima za ostvarenu dosadašnju saradnju iz oblasti zaštite ljudi.

Zahvalnice su dodjeljene:

 1. Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona,
 2. Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona 10,
 3. Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona,
 4. Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona,
 5. J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo,
 6. J.U. Dom zdravlja Travnik.