Radni sastanak u JU Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

Na inicijativu Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine FBiH a u organizaciji JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS dana 20.09.2018. godine (četvrtak) održan je radni sastanak na temu utvrđivanja konačne jednistvene cijene Prvostepene ljekarske komisije za provjeru zdravstvene sposobnosti lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Komore, predstavnici FMUP-a i predstavnici Zdravstvenih ustanova koje vrše provjeru zdravstvenih sposobnosti u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za provjeru zdravstvene sposobnosti lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine  (”Sl. Novine FBiH br.32/15”)

U konstruktivnoj raspravi u kojoj su učestvovali svi učesnici sastanka, zaključeno je da će jednistvena cijena Prvostepene ljekarske komisije za provjeru zdravstvene sposobnosti lica koja obavljaju poslove zaštite ljudi i imovine iznositi maksimalno 80,00 KM sa PDV-om. Također je zaključeno da se formira i drugostepena komisija koja će djelovati pri Zavodu za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.