Radni sastanak sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona 10

Dana 18.04.2018. godine u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10 je održan radno-konsultativni sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10 sa predstavnicima Komore zaštitara. Ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10 sastanku su prisustvovali ministar Darinko Mihaljević, policijski komesar Ilija Jakić, inspektor za zaštitu ljudi i imovine Branko Milić i stručni savjetnik Ivana Mišić, a ispred Komore zaštitara predstavnici su bili Malik Krivić predsjednik Upravnog odbora, Fahrudin Zeljković predsjednik Skupštine, Mensud Cibra član Upravnog odbora, Dane Marušić predstavnik Agencije Kamir, Marinko Barbarić predstavnik Delta Security-a, Samir Kaniža predstavnik Sector Security-a i Amra Hadžiabdić sekretar.

Zajednički zaključak sastanka jeste da se postojeća saradnja unaprijedi sa ciljem izgrađivanja boljeg partnerskog odnosa između Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona 10 i Agencija koje rade na tom području. Također je zaključeno da ne treba dozvoliti stvaranje antagonizma između zaštitara i policajaca obzirom da su zajednički nosioci obezbjeđenja sigurnosti u obavljanju svojih poslova i da se aktivnije radi na Inspekcijskim kontrolama u suzbijanju rada na crno lica koja se bave tehničkom i fizičkom zaštitom ljudi i imovine a ne posjeduju potrebna ovlaštenja za rad.

Zajednički je konstatovano da u zakonskim i podzakonskim aktima postoje nedorečenosti, te je potrebno preduzimati mjere na izmjenama i dopunama zakonskih i podzakonskih akata kojim bi se bliže definisale nadležnosti Kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u sprovođenju zakonskih i podzakonskih odredbi, kao i preduzimanje određenih mjera na unapređenju propisa koji definišu obavljanje poslova tehničke zaštite kao i drugih podzakonskih akata.