Održana prva redovna Izvještajna sjednica Skupštine

Dana 11.04.2018. godine održana je prva redovna Izvještajna sjednica Skupštine Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine.

Na sjednici su donešene slijedeće Odluke:

  1. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu za 2017. godinu
  2. Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2017. godinu
  3. Odluka o usvajanju Plana rada Komore za 2018. godinu
  4. Odluka o usvajanju Finansijskog plana Komore za 2018. godinu
  5. Odluka o usvajanju Kodeksa poslovne etike
  6. Odluka u usvajanju Poslovnika o radu Suda časti

Značajno je istači da su delegati na sjednici razmatrali i pitanje nelegalnog rada u obavljanju poslova fizičke i teničke zaštite od strane fizičkih i pravnih osoba koja nemaju potrebna ovlaštenja za obavljanje takvih poslova. Zajednički zaključak jeste da se u 2018. godini krene sa intenzivnijom kampanjom na sprečavanju rada na crno sa ciljem stvaranja što boljeg poslovnog ambijenta za Agencije koje rade na osnovu zakonskih i podzakonskih akata.